Doç. Dr. İsmail GÖKHAN                  Başkan
Dr. Öğr. Üyesi. Yakup AKTAŞ           Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ARIKAN       Üye
Dr. Öğr. Üyesi Osman Tolga TOGO Üye
Öğr. Gör. Arif KISACIK                        Üye
Öğr. Gör. Adem ÖZAYDIN                  Üye
Yüksek Ok. Sek.Necati AYALP         Raportör
 

BOLOGNA

 

FARABİ

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ