Prof. Dr. İsmail GÖKHAN                  Başkan
Doç. Dr. Yakup AKTAŞ                        Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ARIKAN          Üye
Dr. Öğr. Üyesi Osman Tolga TOGO    Üye
Öğr. Gör. Arif KISACIK                        Üye
Öğr. Gör. Adem ÖZAYDIN                  Üye
Yüksek Ok. Sek.Necati AYALP         Raportör
 

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

FARABİ

BOLOGNA

 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ