Kalite Politikamız
 
 
            Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz  her geçen yıl daha kalite odaklı eğitim-öğretim, topluma hizmet faaliyetlerini misyon ve vizyonu çerçevesinde sürdürmeyi; Farklı bilgi kaynaklarını, tek yerde birleştiren ve bu bilgilere hızlı erişim imkanı sağlayan bir yönetim bilgi sistemi kurmayı,  Öğrencilerimiz öncelikli olmak kaydıyla tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme süreçlerinin gelişimini sürekli iyileştirmeyi, Spor Alanında kendi bulunduğu bölgeye ve topluma üst düzey katkı sağlamayı, Eğitim ve Öğretimde Öğrenci merkezli yaklaşımı, Ulusal ve uluslararası sıralamalarda daha üst seviyeye ulaşmayı, eğitim-öğretimde kaliteyi yükselterek çok tercih edilen  öğrenci odaklı ve mezunları piyasada aranan bir Yüksekokulu olmayı hedeflemektedir

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

FARABİ

BOLOGNA

 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ