Prof. Dr. İsmail GÖKHAN  Başkan                                               
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ARIKAN Üye
Doç. Dr.  Yakup AKTAŞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Osman Tolga TOGO Üye
Öğr. Gör. Arif KISACIK Üye
Öğr. Gör. Adem ÖZAYDIN Üye
Yük. Ok. Sek. Necati AYALP Raportör

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

FARABİ

BOLOGNA

 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ