HARRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
   
Yüksekokulumuz 05.12.2007 tarih ve 26721 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun 02.11.2007 tarih ve 2007/12786 sayılı kararına göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur.
 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda; Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri bulunmakta olup  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde örgün eğitimAntrenörlük Eğitimi Bölümünde örgün  ve ikinci Öğretime devam edilmektedir.
 
 
MİSYON
 
Yüksekokulumuzun misyonu; çağdaş bilgilerle donatılmış ve bu bilgileri aktarma yeteneğine sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı, topluma ve toplumsal sorunlara karşı sorumlu, insan haklarına saygılı özelliklere sahip, dinamik ve profesyonel anlamda sporu yaşam felsefesi haline getirmiş bireyleri Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, çağdaş ve laik Türk gençleri olarak sporumuzun ve ülkemizin hizmetine kazandırmaktır. 
 
 
VİZYON
 
Yüksekokulumuz; Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda, aklın ve bilimin rehberliğine dayanarak, yenilikçi, gelişmelere açık, teknolojik atılımları yakından takip eden bir vizyonu benimsemektedir. Spor bilimleri ve teknolojileri alanında lider bir kurum olmayı hedefleyerek çağdaş spor eğitimi ve öğretimi programlarını yürütmektedir. Yüksekokulumuz; misyonu doğrultusunda çağdaş, evrensel değerlere sahip, kazandığı bilgi ve becerileri uygulamaya yansıtabilen üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

BOLOGNA

 

GÜNCEL DUYURULAR