Okt. Adem ÖZAYDIN

 

 

Eğitim ve Görev yerleri

Lisans:1993-Selçuk üniversitesi Besyo (Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği)

Görevler:

1994 -1997 Şanlıurfa Anadolu Endüstri Meslek Lisesi

1997 -2009 Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Uluslararası hakemli yayınlar

Uluslarası Bildiriler:

1-Özdamar, G., Kürkçü, R., Alptekin, K., Çimen, E.,  Arıkan, G., Kısacık, A., Özaydın A., “Üniversite Öğrencilerinin Alkol Alışkanlıklarının İncelenmesi” 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Kitabı, s.656, 23-25 Ekim 2008 Bolu, Türkiye         

2-Çimen E., Kürkçü, R.,  Özaydın A., Kısacık, A., Arıkan, G., Alptekin, K., Özdamar, G., Tosun H., “Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri” 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Kitabı, s.758, 23-25 Ekim2008 Bolu, Türkiye

3- Arıkan, G., Kürkçü, R., Kısacık, A., Özaydın A., Özdamar, G., Çimen, E., Alptekin, K “Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Durum ve Tutumlarının Belirlenmesi” 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Kitabı, s.850, 23-25 Ekim 2008 Bolu, Türkiye

4-Kürkçü, R., Çimen, E.,  Kısacık, A.,  Özaydın A.,  Arıkan, G., “Harran Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Yaşam Tarzına Göre Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi “ 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi Kitabı, s.131, Lares Park Otel, Antalya, 09-11 Kasım 2007.

 

5-Kürkçü, R., Çimen, E.,  Kısacık, A.,  Özaydın A.,  Arıkan, G., “Harran Üniversitesi idari personelinin Yaşam Tarzına Göre Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi” 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi Kitabı, s.132, Lares Park Otel, Antalya, 09-11 Kasım 2007.

 

 

Üye Olduğu Kuruluşlar

 Gençlik ve spor il Başkanlığı “il ceza kurulu üyeliği”

 Gençlik ve spor il Başkanlığı   “ il spor merkezleri üyeliği”

 Atletiz Şanlıurfa spor kulübü üyeliği ve resmi antrenörü  

 Üniversite sporları atletizm bilim kurulu üyeliği

İlgi Alanları

Tracking,

Dersler

Lisans:Atletizm, Spor Tarihi, Eğitsel oyunlar,  Doğa Sporları(Orientring) 

İletişim Bilgileri

E posta  : ozaydinadem@hotmail.com